Kullbol

KullbolDen 1 oktober 2009 flyttade vi, Anders och Åsa, in på gården i Kullbol. Utanför köksfönstret har vi fri sikt ut över betesmarker och cirka 100 kronhjortar. Hägnet som hjortarna går i är cirka 20 hektar. I hägnet finns skog-, betes- och åkermark. Gården har A-status vilket innebär att vi kan sälja livdjur till andra hägn som bedriver avel. Våra hjortar är testade sex gånger utan anmärkning för tbc. Gården har tidigare drivits under cirka 17 års tid av Harry Andersson. Vi har för avsikt att driva gården vidare på samma sätt som Harry gjort. Genom att Harry bor kvar som granne har vi också möjlighet att få hjälp och stöd av honom när det gäller driften och skötseln av djuren. Vi som nu driver gården vidare heter Anders Meijer och Åsa Modin. Hemsidan kommer att kontinuerligt att utvecklas med tiden.
Välkommen att besöka, ringa eller mejla oss. Gå in på sidan ”Kontakta oss”