Livdjur

Livdjur

Som A-status hägn har vi framför allt riktat in oss på försäljning av livdjur. Vi har i dagsläget ett större antal hjortar som är till försäljning. Allt ifrån kapitalhjortar till pinntjurar. Naturligtvis har vi även hindar till försäljning. Just nu har vi ett större antal 3-5-åriga hjortar som behöver mer plats att växa på. Vid eventuell försäljning har vi möjlighet att hjälpa till med transporter mot ersättning.

De hjortar vi har i hägnet uppvisar en bra hornsättning. Vidare är alla våra djur lugna och relativt lätthanterliga.